Organisatie

  1. Groepsindeling

Het kinderdagverblijf biedt opvang aan 39 kindjes en telt 3 leefgroepen:

  • de leefgroep van baby’s en kruipertjes
  • de leefgroep van peuters van ongeveer 1 tot 2 jaar
  • de leefgroep van de peuters van ongeveer 2 jaar tot ze de leeftijd hebben om over te gaan naar de kleuterklas
  1. Pedagogisch beleid

Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Bijzondere aandacht gaat naar individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, stimuleren, bewegingsvrijheid en veiligheid.

Het personeel heeft de kans om jaarlijks verscheidene bijscholingscursussen te volgen.

  1. Kleding, verzorging, voeding

Uw kindje wordt gewassen en gekleed naar de opvang gebracht. Er wordt gevraagd om reservekledij mee te brengen. Handdoeken, slabbetjes en verzorgingsproducten zijn ter beschikking in het kinderdagverblijf.

De eerste voeding wordt thuis gegeven. Flesvoeding wordt door de ouders meegebracht.

Peuters die voor 7u45 naar het kinderdagverblijf komen kunnen een boterhammetje meebrengen. Het middagmaal en vieruurtje aangepast volgens de leeftijd worden in het kinderdagverblijf zelf bereid. De menu hangt uit in de inkomhall.

  1. Vaccinaties

Het is sterk aanbevolen kinderen te laten vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin.

  1. Ouderbijdrage

De dagprijs hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Het effectief te betalen deel van de ouderbijdrage per opvangdag hangt af van de verblijfsduur per dag nl.:

  • een halve dag = tot 5 u aanwezigheid bedraagt 60% van de dagprijs
  • een volledige dag = meer dan 5 uren aanwezigheid bedraagt 100% van de dagprijs

De dagprijs wordt op 1 januari van elk jaar aangepast op basis van het laatste aanslagbiljet.

Jaarlijks wordt er een fiscaal attest afgeleverd.

Er wordt een toeslag van € 1,50 gevraagd voor luiers, afvalverwerking en verzorgingsproducten als het kindje een ganse dag in het kinderdagverblijf verblijft. € 0,90 voor een verblijf van een halve dag.

De verrekening gebeurt op het einde van de maand samen met de ouderbijdrage.